Przyjmowanie i załatwianie spraw

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Załatwianie spraw

Sekretariat szkoły przyjmuje pisma, wnioski i podania interesantów, Korespondencję można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową, Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw, Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego....